Bestuur

 

Het bestuur van Jonkerbosch MSB Nijmegen wordt gevormd door:          

Dr. J.A.M. (Joost) Engel, secretaris/vice-voorzitter

Dr. B.A.J. (Bart) Veldman (afgetreden per 01-01-2019)

Drs. P.J.A. (Paul) Schwering (afgetreden per 01-01-2019)

Dr. A.P.M. (Bart) Boll,  voorzitter/P&O

Mw. Drs. K.L. (Karin) Bos, penningmeester/innovatie

B.Ph.E. (Boldewijn) Noordveld, technisch bestuurslid

Mw. Drs. S. (Suze) Valen, bestuurslid (per 01-02-2019) [niet op de foto]