Bestuur

 

Het bestuur van Jonkerbosch MSB Nijmegen wordt gevormd door:          

Dr. A.P.M. (Bart) Boll,  voorzitter/P&O

Dr. J.A.M. (Joost) Engel, secretaris/vice-voorzitter

Mw. Drs. K.L. (Karin) Bos, penningmeester/innovatie

Mw. Drs. S. (Suze) Valen, bestuurslid

B.Ph.E. (Boldewijn) Noordveld, technisch bestuurslid