Disclaimer

Het Jonkerbosch MSB Nijmegen (JMSBN) is eigenaar van de website www.msbjonkerbosch.nl en beheert deze website ook. Het JMSBN heeft de op deze site verstrekte informatie met zorg samengesteld en ontleend aan betrouwbare bronnen. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan het JMSBN echter niet instaan. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien onverhoopt sprake is van onjuistheden of onvolledigheden op deze site is het JMSBN daarvoor en voor het gebruik van die informatie niet aansprakelijk. Gebruik van informatie geschiedt op eigen risico en is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden. 

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten www.msbjonkerbosch.nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende webpagina’s. Voor de inhoud van die sites aanvaardt het JMSBN geen enkele aansprakelijkheid. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op de site www.msbjonkerbosch.nl vermelde informatie en mag uitsluitend door hemzelf worden gebruikt. Deze voormelde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke directe of indirecte vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de website.

Overdracht, verveelvoudiging, bewerking of (verdere) verspreiding van informatie op de website, waaronder ook beeldmateriaal, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van het JMSBN. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet, worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing. Het JMSBN behoudt zicht het recht voor om de inhoud van de website en/of deze disclaimer eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) te wijzigen of te verwijderen. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar secretariaat-jmsbn@cwz.nl.

Privacy

Bescherming van uw privacy vindt het JMSBN erg belangrijk. Voor zover gegevens rond het gebruik van deze site worden verzameld of bewerkt is dit slechts bedoeld voor de ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen ten behoeve van www.msbjonkerbosch.nl. Deze informatie wordt gebruikt om de site te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken.