Jaarverslag

Het Jaarverslag 2016 van Jonkerbosch Medisch Specialistisch Bedrijf Nijmegen (JMSBN) is een document waar het collectief van 11 specialismen verantwoording aflegt over hun activiteiten van afgelopen jaar.

Met het ontwikkelen van het Visiedocument 2015-2020, Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016, heeft het JMSBN voor de eerste keer de cyclus van een professioneel bedrijf doorlopen. Dit geeft een helder beeld waar het JMSBN voorstaat en verdient vervolg in de vorm van een 2e Jaarverslag. Het JMSBN staat voor kwalitatief hoogstaande zorg - in en rondom het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis.

In dit jaarverslag beschrijft het JMSBN haar activiteiten van 2016 in twee delen:

  1. op bestuurlijk niveau
  2. op het niveau van elke organisatorische eenheid afzonderlijk.

Afgelopen jaar stond in het teken van het verder professioneel ontwikkelen van het Medisch Specialistisch Bedrijf. Steeds vaker bleek JMSBN in staat te zijn haar (mede-)verantwoordelijkheid te nemen voor kwalitatief betere, patiëntgerichte, hoogwaardige, en tegelijk betaalbare zorg. Ook op gebied van ontwikkelen van EPD, transmurale zorg, opleiden in bedrijf, wetenschap en innovatie werd actief meegewerkt om het CWZ op een nog hoger plan te krijgen.  

Van harte wordt u uitgenodigd kennis te nemen van de wapenfeiten van het JMSBN van afgelopen jaar. Dit alles kon alleen plaatsvinden door vooral gelijkgericht samen te werken met alle direct betrokken professionals in het CWZ: veel dank daar voor!

Wij wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur Jonkerbosch MSB Nijmegen

Joost Engel,

secretaris bestuur

september 2017