Organisatie

Jonkerbosch MSB  Nijmegen bestaat sinds 1 januari 2015 als maatschap van circa tachtig medisch specialisten uit elf Organisatorische Eenheden. Besluitvorming vindt plaats in de Vergadering der Maten die doorgaans twee keer per maand plaatsvindt. De medisch specialisten vaardigen in elk geval één gemandateerde namens hun OE af naar deze vergadering.  

Het bestuur van JMSBN wordt gevormd door vijf bestuursleden, waarvan vier medisch specialisten en een technisch bestuurder. In het gevormde bestuur hebben bestuurders zitting die al geruime tijd betrokken zijn bij het besturen van de vroegere Koepelmaatschap (voorganger JMSBN) en bij het ontstaan van Jonkerbosch MSB Nijmegen. Zij hebben dan ook ruime bestuurlijke ervaring zowel binnen als buiten het CWZ. Het bestuur JMSBN vergadert een keer per week en overlegt daarnaast op structurele basis met de Raad van Bestuur, het bestuur Vereniging Medische Staf en het bestuur Vereniging Specialisten in Dienstverband.

JMSBN handelt binnen de kaders van de volgende overeenkomsten:

  • Samenwerkingsovereenkomst met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
  • Maatschapscontract JMSBN
  • Reglementen Organisatorische Eenheden

JMSBN organiseert periodiek bijeenkomsten/symposia om ontwikkelingen in de zorg plenair te bespreken. Daarnaast is er nauwe betrokkenheid bij het vormgeven en professionaliseren van opleiding en wetenschap.