Over JMSBN

Jonkerbosch MSB Nijmegen (JMSBN) is een per 1 januari 2015 opgericht Medisch Specialistisch Bedrijf dat de vorm heeft gekregen van een maatschap in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), een Samenwerkend Topklinisch opleidingsZiekenhuis (STZ) in de regio Nijmegen. JMSBN is een zelfstandig bedrijf binnen het ziekenhuis en levert samen met CWZ kwalitatief hoogstaande medisch specialistische zorg waarbij de zorgvraag van de patiënt leidend is.

De maatschap wordt gevormd door circa tachtig vrijgevestigde medisch specialisten van elf verschillende specialismen. Door fusie van deze elf specialismen tot één maatschap, ontstaat de mogelijkheid om de krachten te bundelen om de medisch specialistische zorg samen met CWZ verder te ontwikkelen. De organisatorische samenwerking van de specialisten binnen één vakgebied wordt Organisatorische Eenheid (OE) genoemd.

Alle maten van JMSBN zijn ook lid van de Vereniging Medische Staf CWZ. Hierdoor wordt gewaarborgd dat alle medisch specialisten voldoen aan afspraken die zijn gemaakt op het gebied van kwaliteit en veiligheid binnen CWZ.

Als jonge en ondernemende organisatie heeft JMSBN veel aandacht voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorgmarkt. De medisch specialisten werken samen aan optimalisatie en betaalbaarheid van de patiëntenzorg binnen een financieel gezond bedrijf. Dit gemeenschappelijke doel is vastgelegd in het visiedocument van Jonkerbosch MSB Nijmegen.