Visie

Alle medisch specialisten vertegenwoordigd in Jonkerbosch MSB Nijmegen hebben een eensluidend doel voor ogen: optimale zorgverlening aan elke individuele patiënt, veilig, tijdig, innovatief, kwalitatief hoogstaand en conform de actuele standaard. Optimale zorgverlening vraagt om permanente aandacht voor ontwikkeling, verandering en bijstelling. De door JMSBN  ingezette activiteiten dragen bij in de behandeling en begeleiding van patiënten en zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven.

De zorgvraag van de patiënt is leidend: de patiënt is optimaal geïnformeerd om een beslissing te kunnen nemen. De patiënt voelt zich als mens begrepen en geholpen bij zijn ziekte. Het netwerk van de patiënt zelf alsmede het netwerk van verwijzers en zorgaanbieders worden betrokken in de behandeling van de patiënt. De patiënt heeft vertrouwen in JMSBN en CWZ en voelt zich hier thuis als deze medisch specialistische zorg nodig heeft.                                

De medisch specialisten verstaan hun vak, werken samen met aandacht voor de keten van zorg voor hun patiënten en hebben oog voor de betaalbaarheid van de geleverde zorg. De medisch specialisten bewaken hun eigen functioneren en bespreken de resultaten met als doel continue verbetering van zorg. De medisch specialisten dragen bij aan kennisoverdracht (multidisciplinair) en staan open voor innovatieve ideeën en gebruik van nieuwe technieken. Zij nemen deel aan regionale en landelijke netwerken om bij te dragen aan en geïnformeerd te zijn over nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

De medisch specialisten werken samen binnen JMSBN aan optimalisatie van de patiëntenzorg binnen een financieel gezond bedrijf. De samenwerking wordt gekenmerkt door open communicatie, vertrouwen, integriteit en commitment met gemaakte afspraken. Deze principes hanteert JMSBN ook naar haar samenwerkingspartners binnen en buiten CWZ.

Buiten CWZ wordt nauw samengewerkt met 1e-lijns (huisartsen, verloskundigen) en 3e-lijns (academische specialisten) professionals, om de zorg voor de patiënt nog beter, efficiënter en doelmatiger in te richten zodat de zorg betaalbaar blijft.